Nieuws

14-02-2017 - Waar u op moet letten bij het aannemen van een stagiair

Het is vaak goed bedoeld: iemand die net van school komt of die nog studeert een kans geven om werkervaring op te doen als stagiair. U betaalt een onkostenvergoeding, hebt een gemotiveerde kracht aan het werk en als het klikt en het is betaalbaar...

03-01-2017 - Aftrek Huur Werkruimte in de woning.

Vorig jaar berichtten we u nog dat de Hoge Raad had toegestaan dat indien u de huurwoning voor meer dan 10% gebruikte voor uw onderneming het mogelijk was om de huur voor het grootste gedeelte op te nemen als zakelijke kosten.Vanwege deze uitspraak...

23-02-2017 - Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent. Dat houdt in, dat hij zijn werkzaamheden niet onder toezicht en leiding...

23-02-2017 - Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof...

23-02-2017 - Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een beroep...

23-02-2017 - Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.Uitbreiding...

17-02-2017 - Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen. Dat komt nogal eens voor bij de overdracht van de onderneming aan een eigen bv. Draagt de bv deze lijfrenteverplichting over aan een...

16-02-2017 - Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale gevolgen. Wanneer de bv en de aandeelhouder zich ervan bewust zijn dat de lening niet zal worden afgelost, is sprake van een onttrekking aan het...

iMuis login Cliënten Login Werknemer Salaris Login

Contact

  • T: +31(0)20 - 62 00 771