Nieuws

14-02-2017 - Waar u op moet letten bij het aannemen van een stagiair

Het is vaak goed bedoeld: iemand die net van school komt of die nog studeert een kans geven om werkervaring op te doen als stagiair. U betaalt een onkostenvergoeding, hebt een gemotiveerde kracht aan het werk en als het klikt en het is betaalbaar...

03-01-2017 - Aftrek Huur Werkruimte in de woning.

Vorig jaar berichtten we u nog dat de Hoge Raad had toegestaan dat indien u de huurwoning voor meer dan 10% gebruikte voor uw onderneming het mogelijk was om de huur voor het grootste gedeelte op te nemen als zakelijke kosten.Vanwege deze uitspraak...

23-03-2017 - Inhouding dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn goedkeuring aan het besluit verlenen voordat tot uitkering mag worden...

23-03-2017 - Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken als één zaak...

16-03-2017 - Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om van die bevoegdheid gebruik te mogen maken moet de Belastingdienst wel beschikken over een nieuw feit. Dat is een...

16-03-2017 - Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband. Heeft het dienstverband nog geen twee jaar geduurd, dan hoeft...

16-03-2017 - Eén of meer prestaties?

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt. Dat doet zich voor wanneer zij zo nauw met elkaar verbonden zijn...

09-03-2017 - Onderzoek KvK onder zzp’ers

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden. De antwoorden op de vragen geven een ander inzicht in de positie van de zzp’er...

iMuis login Cliënten Login Werknemer Salaris Login

Contact

  • T: +31(0)20 - 62 00 771