Nieuws

03-01-2017 - Aftrek Huur Werkruimte in de woning.

Vorig jaar berichtten we u nog dat de Hoge Raad had toegestaan dat indien u de huurwoning voor meer dan 10% gebruikte voor uw onderneming het mogelijk was om de huur voor het grootste gedeelte op te nemen als zakelijke kosten.Vanwege deze uitspraak...

19-01-2017 - Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen in twee Duitse vennootschappen voor ieder € 5.000. Kort daarna kochten de Duitse vennootschappen onroerende zaken voor een bedrag van € 21...

19-01-2017 - Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Inbreuk op dat recht is toegestaan in het algemeen belang of om...

19-01-2017 - Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België belasting mocht heffen over de liquidatie-uitkering die een bv deed aan haar in België wonende aandeelhouder. Indien Nederland inderdaad...

19-01-2017 - Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting na verkoop van de aandelen. Voor die aansprakelijkheid moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het...

12-01-2017 - Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de...

12-01-2017 - Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de inkomstenbelasting gewijzigd. De wijziging betreft een goedkeuring voor de toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid van goederen waarop...

05-01-2017 - Tarieven en heffingskortingen

Tarieven box 1Inkomen vantot Jonger dan AOW-leeftijdAOW-gerechtigd € 0 € 19.98236,55%18,65% € 19.982 € 33.79140,8%22,9% € 33.791 € 67.07240,8%40,8% € 67.07252%52%Voor mensen die de AOW-leeftijd...

iMuis login Cliënten Login Werknemer Salaris Login

Contact

  • T: +31(0)20 - 62 00 771