Boekhouding

U kunt uw boekhouding geheel of gedeeltelijk door ons laten verzorgen. Wij verzorgen uw boekhouding bij voorkeur maandelijks, zodat uw administratie altijd bij is. U kunt met ons online meekijken of zelf boeken.

Salaris

Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de gegevens uit uw salarisadministratie in uw administratie worden verwerkt. Hierdoor zijn deze gegevens altijd up to date.

Controle

Een balans bestaat uit bezittingen/vorderingen (activa) en schulden/eigen vermogen (passiva).

Elk kwartaal wordt bij elke balanspost gekeken of deze schuld dan wel vordering nog wel reëel is. Deze controle wordt vastgelegd in ons dossier.

Door onze controle halen wij eventuele fouten uit de administratie en kunnen wij u wijzen op onjuiste schulden/vorderingen die mogelijk de winst kunnen beïnvloeden. Dit voorkomt veel afwijkingen in uw resutalten achteraf.

Belastingcontrole

Bij een eventuele controle van de belastingdienst worden veel van de bovengenoemde balansaansluitingen opgevraagd. Een bezoek van de fiscus levert bij ons zelden een verrassing op. We ontvangen de belastinginspecteur graag op ons kantoor en beantwoorden al zijn vragen. We zorgen ervoor dat de belastingcontrole u zo min mogelijk tijd en stress kost.  

iMuis login Cliënten Login Werknemer Salaris Login

Contact

  • T: +31(0)20 - 62 00 771