Wijziging Kleine Ondernemersregeling in 2020

skip
deco
deco
1 jaar ago

Hoeft u in 2019 minder dan € 1.883,- btw af te dragen? Waarschijnlijk komt u in aanmerking voor een vermindering van de af te dragen btw. Als het minder dan € 1.345,- hoeft u mogelijk zelfs helemaal geen btw meer af te dragen.  Deze regeling wordt de kleineondernemersregeling (KOR) genoemd. Deze regeling mag momenteel alleen door ondernemingen worden toegepast die worden gedreven door natuurlijke personen, zoals bijvoorbeeld eenmanszaken en vof ’s.

Vanaf 2020 treedt de nieuwe KOR in werking. Deze houdt in dat u geen btw meer in rekening hoeft te brengen, maar deze ook niet meer kan aftrekken als u minder dan € 20.000,- omzet hebt. Als u boven de omzetgrens uit komt, dan vervalt de regeling automatisch.

Een ander verschil met de oude KOR is dat u vooraf moet kiezen voor toepassing van de KOR. Voor 2020 moet deze keuze voor 20 november 2019 gemaakt zijn. U bent dan verplicht de KOR 3 jaar toe te passen. Dat kan nadelig zijn als u een verliesjaar hebt waarin u meer btw terug te vragen hebt dan af te dragen. In de oude KOR kon u zelfs na afloop van het jaar nog kiezen voor toepassing van deze regeling als dat voordeliger was.

Als u kiest voor de KOR in 2020, dan hoef u ook geen aangiftes btw meer te doen. Als er echter btw wordt verlegd naar u, dan moet er wel aangifte worden gedaan en moet deze btw worden afgedragen.

Let ook op de herzieningstermijn van de investeringen in het verleden. Als u kiest voor de KOR in 2020 dan kan het zijn dat u de btw deels moet terugbetalen van investeringen in voorgaande jaren.

De nieuwe KOR zal voor een groot aantal oude KOR-gebruikers niet meer interessant en zelfs mogelijk nadelig zijn doordat zij 3 jaar vastzit aan de keuze. In de oude KOR kon er nog € 1345,- extra inkomen worden genoten, die veelal onbelast was door het lage inkomen van de ondernemer. Bij de nieuwe KOR is dit voordeel er niet.

Bent u een ondernemer die vooral aan particulieren verkoopt, dan blijft het voordeel wel. Dat kan dan zelfs oplopen tot 21% van € 20.000,- = € 4.200,- Dat is alleen het geval als er geen inkopen zijn gedaan met btw.

Het voordeel van de nieuwe KOR beperkt zich vooral tot verlichting van administratieve lasten. Wij adviseren u de keuze voor de nieuwe KOR goed te overdenken.

 

Blijf op de hoogte